Wettbewerb

Wettbewerb Vorschriften

Artikel 1 Deelnemers

Alle Nederlandse en buitenlandse slagers, koks, hobbykoks en traiteurs, die onder erewoord kunnen verklaren dat het ingezonden product door henzelf is vervaardigd, kunnen meedoen aan de vakwedstrijd.

Artikel 2 Categorieën

Men kan met producten uit de volgende categorieën  meedoen:

A. Verduurzaamde worstsoorten, snijdbaar

B. Verduurzaamde worstsoorten, smeerbaar

C. Gedroogde en/of gerookte rauwe vleeswaren

D. Gekookte, gegrilde en/of gebraden vleeswaren.

E. Patés of terrines

F. Leverworstsoorten

G. Gekookte worstsoorten en vleespastei, bloedworst, zult

H. Barbecueworst

I.  Grillworst

J. Conserven en kant-en-klare producten

X. Innovatief product (deze categorie telt in het overall kampioenschap).

Artikel 3 Definities

Onder verduurzaamde worstsoorten verstaan we worstsoorten van rauw materiaal vervaardigd, die ook rauw gegeten worden. Deze verduurzaamde soorten worden verdeeld in snijdbare en smeerbare worstsoorten.

Onder verduurzaamde hamsoorten worden verstaan alle gezouten en gedroogde soorten zowel gerookt als ongerookt.

De producten mogen speciaal voor deze wedstrijd vervaardigd worden, het is niet noodzakelijk een selectie uit het normale assortiment te nemen. De producten moeten voldoen aan de eisen die in het land van herkomst gelden voor de vervaardiging en de kwaliteit.

Artikel 4 Aanmelding

Deelnemers kunnen zich met het aanmeldingsformulier op deze website of via e-mail inschrijven.

Artikel 5 Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,- per product.

Bij 10 producten of meer bedraagt het inschrijfgeld € 50,- per product

Voor het aantal in te zenden producten geldt geen beperking.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afleveren van de producten. Eventuele verzendkosten en/of douane en invoerkosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6 Product-eisen

De producten mogen  aangesneden zijn. Indien een product minder dan 700 gram weegt, wordt men verzocht twee stuks in te zenden. De rauwe hammen (boven 1000 gr) hoeven niet in  hun geheel worden ingezonden.

Artikel 7 Jurering

De jury zal bestaan uit onafhankelijke keurmeesters/vakspecialisten afkomstig uit Nederland en het buitenland. Elk product zal door drie juryleden beoordeeld worden.

Na afloop van de wedstrijd ontvangen de deelnemers zo spoedig mogelijk het juryrapport van hun product.

Artikel 8 Prijsuitreiking

Indien een deelnemer in aanmerking komt voor een beker, zal hij tevens door onze Grand-Bailli de prachtige oorkonde krijgen uitgereikt. De diploma’s en medailles komen hiermee te vervallen voor een bekerwinnaar.

Deze zijn wel los bij te bestellen.

De prijsuitreiking vindt tijdens een feestavond plaats. De prijswinnaar dient daarbij persoonlijk aanwezig te zijn of dient zich te laten vertegenwoordigen om zijn prijs in ontvangst te nemen.

Bekers worden niet toegezonden, maar zullen tot een jaar na de wedstrijd beschikbaar blijven voor de winnaar.

Artikel 9 Uitgangspunten toekenning prijzen

Elke inzender van een met goud,  zilver of brons bekroond product ontvangt een medaille. Het toekennen van de bekroning geschiedt aan de hand van het volgende puntenschema:

50 – 49 punten: goud

48 – 47- 46 punten: zilver

45 – 44 – 43 – 42 punten: brons

Naar het internationale- en landenkampioenschap dingen uitsluitend deelnemers mee, die tenminste in vijf van de verschillende rubrieken met 2 producten per rubriek  hebben deelgenomen.

Algemeen nationaal en internationaal kampioen wordt hij/zij, die het hoogste gemiddelde heeft  behaald van de totale inzending in de rubrieken A tot en met J.

De rubriekskampioen in de rubrieken A tot en met J wordt door de jury uitsluitend gekozen uit producten die met 50 punten zijn bekroond.

Artikel 10 Algemene bepalingen

  • De jurygroepen hebben het recht op grond van kwalitatieve overwegingen een kampioensprijs niet toe te kennen.
  • De jury heeft ook het recht om één of meerdere prijzen toe te kennen.
  • De beslissing van de jury is bindend en derhalve is geen beroep mogelijk..
  • Daar waar dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de Grand-Bailli bindind.

Wedstrijdformulier

Aanmeldformulier

Produktliste und Produktetiketten

Verzendinstructie

Ergebnisse

de_DEDeutsch